sayfa icon İhaleler

Muradiye Belediyesi kafe ihale ilanıdır.

İhale Tarihi: 01 Ağustos 2018 - 14:30

İLAN

MURADİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDA DUYRULUR 

Muradiye Belediyesi Tarafından yapılan etkinlik parkı içinde bulunan 80 m2 kapalı alan ile 50 m2 açık alan toplam 130 m2 kafe kiralama ihalesi ilan metnidir .


Yukarda niteliği belirtilen araçların; Belediye Encümenin 19/07/2018 tarih ve 2018/37 sayılı kararlarına göre;

1. 2886 sayılı Kanunun 45 nci maddesi Açık İhale Usulü ile kiraya verilecektir. İhale yeri Muradiye Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü.


2. Şartname ve ekleri; Muradiye Belediyesi satın alma müdürlüğü biriminde gerçek şahıslar için kimlik belgesi, Tüzel şahıslar için vergi ve yetkili olduğuna dair belge ibraz edilerek ücretsiz görülebilir.


3. İstenilen Belgeler; a) Gerçek kişililer nüfus cüzdan sureti, yerleşim yeri belgesi, vergi levhası, Teminatın yatırıldığına dair belge/mektup ; Tüzel kişilerden faaliyette bulunduğuna dair belge ve yetki belgesi, b) Vekâleten giriliyorsa noter tasdikli vekâletname vergi levhası, Teminatın yatırıldığına dair belge/mektup.


4. İstenilen belgeler ihale saatinde önce ihale komisyonuna teslim edilmeli veya iadeli taahhütlü postayla ihale saatinde önce gelecek şekilde gönderilmelidir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.


5. Katma Değer Vergisi ve yasal ödemeler alıcıya aittir.


6. İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.


İlanen Duyurulur.

MURADİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İhale Dosyasını İndir

SOSYAL MEDYA'DA TAKİP ET

E-BÜLTEN Güncel duyurulardan ve gelişmelerden
haberdar olmak için kayıt olun.

Yenişehir Mah. 113. Sok. No:2 Muradiye / VAN
0432 451 20 16

Copyright © 2018 Muradiye Belediyesi | Tüm Hakları Saklıdır
jdbf