sayfa icon İhaleler

Ekonomik Ömrünü Dolduran Araçların Satışı

İhale Tarihi: 07 Haziran 2018 - 9:30


1. Yukarda niteliği belirtilen araçların; Belediye Meclisinin 06/04/2017 tarih ve 2017/13 sayılı Meclis Kararına istinaden, Belediye Encümenin 01/03/2018 tarih ve 2018/09 sayılı kararlarına göre;

2. 2886 sayılı Kanunun 35 nci maddesi d bendi, 51 nci maddesi ( a) bendi ne göre pazarlık usulü ile satılacaktır. İhale yeri Muradiye Belediyesi Satın Alma Birimi.

3. Şartname ve ekleri; Muradiye Belediyesi satın alma müdürlüğü biriminde gerçek şahıslar için kimlik belgesi, Tüzel şahıslar için vergi ve yetkili olduğuna dair belge ibraz edilerek ücretsiz görülebilir.

4. İstenilen Belgeler; 

    a) Gerçek kişililer nüfus cüzdan sureti, yerleşim yeri belgesi, ; Tüzel kişilerden faaliyette bulunduğuna dair belge ve yetki belgesi, 

    b) Vekâleten giriliyorsa noter tasdikli vekâletname.

5. İstenilen belgeler ihale saatinde önce ihale komisyonuna teslim edilmeli veya iadeli taahhütlü postayla ihale saatinde önce gelecek şekilde gönderilmelidir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

6. Katma Değer Vergisi ve yasal ödemeler alıcıya aittir.

7. İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.


İlanen Duyurulur.

MURADİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI


İhale Dosyasını İndir

SOSYAL MEDYA'DA TAKİP ET

E-BÜLTEN Güncel duyurulardan ve gelişmelerden
haberdar olmak için kayıt olun.

Yenişehir Mah. 113. Sok. No:2 Muradiye / VAN
0432 451 20 16

Copyright © 2018 Muradiye Belediyesi | Tüm Hakları Saklıdır
jdbf