sayfa icon DUYURU

SÜREKLİ İŞÇİ KADROLARINA GEÇİŞ SINAVI DUYURUSU

Kurumumuzda Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına Geçiş Sınavı Duyurusu.

08.03.2018

SINAVIN ADI : Muradiye Belediyesi Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına Geçiş Sınavı.

SINAV USULÜ: Sınav; Sözlü olarak ve ilgili günde 2 oturumda yapılacaktır.

I. Oturum Saat 9:30 da  II. Oturum 14:00 de başlayacak olup adaylar sınav saatinden 30 dakika önce sınavın yapılacak yerde hazır bulunmaları gerekiyor.

Adaylar sınava sıra numarasına göre kimlik belgesi ibraz edilmek suretiyle alınacaktır.

SINAV TARİHİ: Tespit Komisyonunca başvurusu kabul edilen adaylar sözlü sınava, duyuru eki listede belirtilen gün ve oturumlarda alınacaktır.

SINAV YERİ:  Muradiye Belediye Başkanlığı İhale Toplantı Salonu.

SINAVIN İLANI VE İTRAZ:  Sınavda başarılı ve başarısız olanlar Kurumumuz İnternet adresinde ilan edilecektir. İlan tebligat yerine geçecek olup ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 

Sınavda başarılı olmayanlar, sonuçların ilan edildiği tarihten itibaren en geç 3 iş günü içerisinde gerekçesini de belirtmek suretiyle yazılı olarak itirazda bulunabilir. İtirazlar derhal ilgili sınav komisyonuna intikal ettirilir. Talep, kurulca değerlendirilerek 4 iş günü içerisinde karara bağlanır ve sonuç ilgisine yazılı şekilde tebliğ edilir. İtiraz üzerine verilen kararlar kesindir.

İlanen duyurulur.EK: Başvuruları kabul edilen ve sözlü sınava girmeyi hak kazanan taşeron personel isim listesi.   

SINAV KOMİSYONU ASIL


Bülent DURMUŞ, Muradiye İlçe Milli Eğitim Müdürü

Fesih ÖZÇOBAN, Muradiye İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü

Yıldırım Eyyübi MEHMETAĞAOĞLU, Muradiye Kazım Karabekir Lisesi Müdürü

Hamza YILMAZ, Muradiye İlçe Milli Eğitim Özel Büro Yöneticisi

Mehmet DEMİR, Muradiye Akbulak Borsa İstanbul Yatılı Bölge Ortaokulu Müdürü


                                               YEDEK

Arif ÇİFÇİ, Tansu İlk Ve Orta Okul Müdürü

Fatih KÜÇÜKYOL, Cumhuriyet Orta Okul Müdürü

                   

  

 

  MURADİYE BELEDİYESİ BAŞVURUSU KABUL EDİLEN VE SÖZLÜ SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAN TAŞERON PERSONEL İSİM LİSTESİ  

   

  MURADİYE BELEDİYESİ BAŞVURUSU KABUL EDİLEN VE SÖZLÜ SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAN TAŞERON PERSONEL İSİM LİSTESİ    
       
SIRA NO T.C KİMLİK NO ADI SOYADI GÖREVİ/KURUM SINAV SAATİ TARİH
1 3*********8 ADEM TUNCEL Fen İşleri Müdürlüğü 14:00 12.03.2018
2 5*********0 AHMET SENA YAVRUTÜRK Fen İşleri Müdürlüğü 14:00 12.03.2018
3 6*********2 ARİF SEMİH TAŞDEMİR Park Ve Bahçeler Müdürlüğü 14:00 12.03.2018
4 7*********0 BEDRI ŞEREMET Temizlik İşleri Müdürlüğü 14:00 12.03.2018
5 1*********0 CENGİZ ÇELEBİ Temizlik İşleri Müdürlüğü 14:00 12.03.2018
6 2*********0 DERVİŞ YAŞAR Temizlik İşleri Müdürlüğü 14:00 12.03.2018
7 3*********6 ENGİN TAŞTAN Temizlik İşleri Müdürlüğü 14:00 12.03.2018
8 1*********0 ENGİN  BİLİCİ İmar Ve Şehircilik Müdürlüğü 14:00 12.03.2018
9 1*********0 ERCAN ASLANBAY Fen İşleri Müdürlüğü 14:00 12.03.2018
10 4*********8 ERDOĞAN SEDAT  BULUT Mali Hizmetler Müdürlüğü 14:00 12.03.2018
11 2*********6 FAZİLET   BOZAK Yazı İşleri Müdürlüğü 14:00 12.03.2018
12 5*********4 FERIT YAVRUTURK Fen İşleri Müdürlüğü 14:00 12.03.2018
13 2*********0 FIKRET HANGUL Temizlik İşleri Müdürlüğü 14:00 12.03.2018
14 4*********0 HALİL YILMAZ Fen İşleri Müdürlüğü 14:00 12.03.2018
15 1*********2 HAYDAR  KAPLAN Temizlik İşleri Müdürlüğü 14:00 12.03.2018
16 4*********4 İBRAHİM  MAVİÇELİK Fen İşleri Müdürlüğü 14:00 12.03.2018
17 4*********4 İHSAN SEZER Temizlik İşleri Müdürlüğü 14:00 12.03.2018
18 6*********6 İLHAN BAŞBOĞA Temizlik İşleri Müdürlüğü 14:00 12.03.2018
19 3*********8 KADİR  DURMAZ Fen İşleri Müdürlüğü 14:00 12.03.2018
20 5*********4 KEREM   DİLMAÇ İnsan Kaynakları Müdürlüğü 14:00 12.03.2018
21 5*********8 KIYASETTİN  ÇELİK Temizlik İşleri Müdürlüğü 14:00 12.03.2018
22 1*********0 MAHMUT  KELEŞ İnsan Kaynakları Müdürlüğü. 09:30 13.03.2018
23 2*********0 MAŞALLAH VANLI Temizlik İşleri 09:30 13.03.2018
24 2*********2 MEHMET GENCER Temizlik İşleri Müdürlüğü 09:30 13.03.2018
25 5*********2 MEHMET  ÇAĞLAV Temizlik İşleri Müdürlüğü 09:30 13.03.2018
26 6*********8 MEHMET ÇELİK Temizlik İşleri Müdürlüğü 09:30 13.03.2018
27 3*********6 MEHMET NURI CELIK Fen İşleri Müdürlüğü 09:30 13.03.2018
28 4*********2 MEHMET YAKUP KOÇHAN Fen İşleri Müdürlüğü 09:30 13.03.2018
29 1*********0 MESUT  DURMAZ Mali Hizmetler Müdürlüğü 09:30 13.03.2018
30 6*********2 MUHAMMED ESKİNÖZ Temizlik İşleri Müdürlüğü 09:30 13.03.2018
31 5*********0 MUHAMMED CEMIL DEMIR Temizlik İşleri Müdürlüğü 09:30 13.03.2018
32 2*********2 MUHAMMED HANİFİ EKMEKÇİ Fen İşleri Müdürlüğü 14:00 13.03.2018
33 4*********4 MURAT AYDOĞAN İnsan Kaynakları Müdürlüğü. 14:00 13.03.2018
34 2*********2 MURAT BULUT Fen İşleri Müdürlüğü 14:00 13.03.2018
35 1*********4 MUSTAFA DURMUŞ Fen İşleri Müdürlüğü 14:00 13.03.2018
36 2*********8 MÜYESSER ALTAŞ Temizlik İşleri Müdürlüğü 14:00 13.03.2018
37 6*********2 NAHIT AVCI Temizlik İşleri Müdürlüğü 14:00 13.03.2018
38 1*********0 NECMETTIN OZGUL Fen İşleri Müdürlüğü 14:00 13.03.2018
39 4*********8 NEDİM POLAT Temizlik İşleri Müdürlüğü 14:00 13.03.2018
40 3*********4 NEZİH AYDOĞANER Fen İşleri Müdürlüğü 14:00 13.03.2018
41 4*********0 ÖMER BAŞAR Fen İşleri Müdürlüğü 14:00 13.03.2018
42 6*********2 ÖZLEM ÜNVERTAN Temizlik İşleri Müdürlüğü 14:00 13.03.2018
43 6*********0 RAMAZAN ÇOKSU Fen İşleri Müdürlüğü 09:30 14.03.2018
44 1*********8 RASİM ÖZEKÇİ İmar Ve Şehircilik Müdürlüğü 09:30 14.03.2018
45 1*********4 RESUL YAŞAR Temizlik İşleri Müdürlüğü 09:30 14.03.2018
46 1*********2 SADRETTIN AKKUS Temizlik İşleri Müdürlüğü 09:30 14.03.2018
47 2*********8 SAİT ARPA Temizlik İşleri Müdürlüğü 09:30 14.03.2018
48 5*********8 SAMET BAYÇINAR Temizlik İşleri Müdürlüğü 09:30 14.03.2018
49 3*********2 SAYİM AKKUŞ Fen İşleri Müdürlüğü 09:30 14.03.2018
50 4*********2 SELCUK SOLMAZ Fen İşleri Müdürlüğü 09:30 14.03.2018
51 5*********2 SELMA SOYDAN İnsan Kaynakları Müdürlüğü 09:30 14.03.2018
52 4*********0 SERHAT EREN SOLMAZ Fen İşleri Müdürlüğü 09:30 14.03.2018
53 1*********0 SERVET DEMİR Fen İşleri Müdürlüğü. 09:30 14.03.2018
54 5*********6 SUNA DİLMAÇ İnsan Kaynakları Müdürlüğü 09:30 14.03.2018
55 4*********0 TARIK ALMIŞ Temizlik İşleri Müdürlüğü 14:00 14.03.2018
56 4*********6 TEKİN BAYÇINAR Fen İşleri Müdürlüğü 14:00 14.03.2018
57 6*********2 UMIT MENGES Temizlik İşleri Müdürlüğü 14:00 14.03.2018
58 7*********4 URFAN ZORER Fen İşleri Müdürlüğü 14:00 14.03.2018
59 1*********0 ÜNSAL ÇAĞLAR KUŞAK Mali Hizmetler Müdürlüğü 14:00 14.03.2018
60 2*********8 VAHİT VANLI Mali Hizmetler Müdürlüğü. 14:00 14.03.2018
61 6*********0 VEDAT AYDOĞAN Temizlik İşleri Müdürlüğü 14:00 14.03.2018
62 6*********8 VEYSEL POLAT Fen İşleri Müdürlüğü 14:00 14.03.2018
63 2*********8 YEŞİM BULUT İnsan Kaynakları Müdürlüğü 14:00 14.03.2018
64 3*********8 YILDIZ GÖKALP Yazı İşleri Müdürlüğü 14:00 14.03.2018
65 4*********8 ZEYNEP SOYLU İnsan Kaynakları Müdürlüğü 14:00 14.03.2018

SOSYAL MEDYA'DA TAKİP ET

E-BÜLTEN Güncel duyurulardan ve gelişmelerden
haberdar olmak için kayıt olun.

Yenişehir Mah. 113. Sok. No:2 Muradiye / VAN
0432 451 20 16

Copyright © 2018 Muradiye Belediyesi | Tüm Hakları Saklıdır
jdbf